fbpx

Disclaimer

Disclaimer

De website www.niceable.nl, www.niceable.be, www.niceable.de, www.niceable.eu en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Step By Step H.O. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Step By Step H.O.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Step By Step H.O. op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Step By Step H.O. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Step By Step H.O. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.